03 808 18 63

Privacybeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door SAM International, De Keyserlei 60C bus 1301, 2018 Antwerpen[Onderneming, maatschappelijke zetel, K.B.O.-nummer] (hierna: SAM International).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze website Planboards.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.


Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1. SAM International verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website zoals zoektermen die je daar gebruikt;
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam,
  eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2. SAM International kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. Door je registratie en gebruik van de Website;
 2. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1 Algemene doeleinden

SAM International zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website;
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door SAM International zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij SAM International. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat SAM International daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

Artikel 3 - Hoe wij je gegevens delen met derden

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. SAM International zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.


Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

 • Klantenprofiel: als je 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel.
 • Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren.
 • Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 2 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken.

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar service.be@saminternational.eu per post naar SAM International, De Keyserlei 60C bus 1301, 2018 Antwerpen.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.


Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan SAM International aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.


Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.


Cookielijst


Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:


Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
PHPSESSID SAM International Behoudt de sessiestatus van de bezoeker over paginaverzoeken heen. Sessie
form_key SAM International Beschermt bezoekersgegevens tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen.e Sessie
guest-view SAM International Slaat de bestel-ID op die gastshoppers gebruiken om de status van hun bestelling op te vragen. Wordt gebruikt in widgets voor "Bestellingen en retouren". Sessie
login_redirect SAM International Behoudt de bestemmingspagina die de klant aan het laden was voordat hij werd omgeleid om in te loggen. Sessie
mage-banners-cache-storage SAM International Slaat bannerinhoud lokaal op om de prestaties te verbeteren. Volgens de lokale opslagregels
mage-cache-sessid SAM International De waarde van deze cookie zorgt ervoor dat de lokale cache-opslag wordt opgeschoond. Sessie
mage-cache-storage SAM International Lokale opslag van bezoekersspecifieke inhoud die e-commercefuncties mogelijk maakt. Sessie
mage-cache-storage-section-invalidation SAM International Forceert lokale opslag van specifieke inhoudsdelen die ongeldig moeten worden gemaakt. Volgens de lokale opslagregels
mage-messages SAM International Traceert foutmeldingen en andere meldingen die aan de gebruiker worden getoond, zoals het cookietoestemmingsbericht en verschillende foutmeldingen. De melding wordt uit de cookie verwijderd nadat deze aan de shopper is getoond. 1 jaar
persistent_shopping_cart SAM International Slaat de sleutel (ID) van persistent winkelwagentje op om het mogelijk te maken het winkelwagentje te herstellen voor een anonieme shopper. 1 jaar
private_content_version SAM International Voegt een willekeurig, uniek nummer en tijd toe aan pagina's met klantinhoud om te voorkomen dat deze in de cache op de server worden opgeslagen. 1 jaar
section_data_ids SAM International Slaat klantspecifieke informatie op met betrekking tot door de shopper geïnitieerde acties, zoals het weergeven van een verlanglijstje, checkout-informatie, enz. Sessie
user_allowed_save_cookie, cookie_consent SAM International Slaat de toestemmingsstatus van de cookie van de gebruiker op voor het huidige domein. Sessie
X-Magento-Vary SAM International Configuratie-instelling die de prestaties verbetert bij het gebruik van Varnish static content caching. Sessie

Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van onze Website heeft bezocht. Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
dc_gtm_* Google Analytics Beperkt de aanvraagsnelheid wanneer Google Analytics wordt ingezet met Google Tag Manager. 1 minuut
_ga,
_gat,
_gid,
_ga_*,
_gat_*
Google Analytics Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. Ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct identificeert. 1 minuut tot 1 dag

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website wellicht niet correct.

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
Store SAM International Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website. 1 jaar

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
product_data_storage SAM International Slaat configuratie op voor productgegevens met betrekking tot Onlangs bekeken / Vergeleken producten. Volgens de lokale opslagregels
recently_compared_product SAM International Slaat product-ID's op van recent vergeleken producten. Volgens de lokale opslagregels
recently_compared_product_previous SAM International Slaat product-ID's op van eerder vergeleken producten voor eenvoudige navigatie. Volgens de lokale opslagregels
recently_viewed_product SAM International Slaat product-ID's op van recent bekeken producten voor eenvoudige navigatie. Volgens de lokale opslagregels
recently_viewed_product_previous SAM International Slaat product-ID's op van recent eerder bekeken producten voor eenvoudige navigatie. Volgens de lokale opslagregels
stf SAM International Registreert de tijd dat berichten worden verzonden door de module SendFriend (E-mail een vriend). Sessie
_fbp Facebook Deze cookie wordt geïnstalleerd door Facebook om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. 3 maanden
_gac_* Google Analytics Bevat campagne-gerelateerde informatie voor de gebruiker. Google AdWords-conversietags lezen deze cookie als Google Analytics is gekoppeld aan uw AdWords-account. 90 dagen

Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren op https://www.planboards.be/cookie-settings

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op service.be@saminternational.eu, per post naar Ohmweg 2, 4104 BM Culemborg, Nederland of via de chat op onze Website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.